Ženatí kněží? i takto má podle vatikánu vypadat budoucnost, i když nejprve jen v odlehlých oblastech.
Katolická církev v poslední době trpí nedostatkem kněží v opuštěných oblastech například Amazonský prales. Právě z tohoto důvodu se na Vatikán obrátili cirketví hodnostáři s návrhem, aby církevní obřady v těchto oblastech mohly vykonávat i ženatí muži. Tato místa a lidé v nich musí čekat na cirketný obřad někdy i celé měsíce. Tímto krokem by se mohla změnit historie celé moderní katolické církve.

Pinit

Podle několika zdrojů to však nebude moci dělat jen tak jakýkoliv ženatý muž. Kněžími budou moci být pouze starší muži s osvědčenými povahami, odrostlými dětmi a jen takoví, kteří celý život uznávají vhodné morální hodnoty.

Tato změna by mohla změnit historii, která se začala psát již v letech 1123 a 1139. Pokud se návrh na říjnové synodě, setkání církevních představitelů, chválí, bude to obrovský krok vpřed pro celou církev. Při tomto problému se právem zmiňuje právě Amazonský prales, protože patří mezi jedny z nejdůležitějších oblastí světa.

Právě kvůli tomu by se v oblasti mělo zabránit deforestáciou či ilegálnímu hornictví, k čemuž může dopomoci i církev rozšiřováním svého náboženství mezi tamními lidmi.
Přečti si také!