Za domácí zabijačku můžete mít pokutu až 1 000 €. Viz návod jak na to, abyste se jí vyhnuli.
Od konce minulého roku se každý chovat byť jen s jednou vepři musí hlásit na regionální veterinární správě. Tato věc je novinkou, platnou jen několik měsíců, ale povinnost hlásit zabijačku již funguje několik let a přesto ji někteří obyvatelé Slovenska ignorují.

Příčinou tohoto podrobného sledování je snaha omezit konzumaci rizikového masa nakaženého svalovcem. Pokud tato nařízení chovatel poruší, hrozí mu mastná pokuta až do výsky 1 000 eur.

Pinit

Pinit

Mluvčí ministerstva zemědělství – Vladimír Machalík toto téma blíže vysvětlil:

Podle jeho slov musí vštci chovatelé ohlásit plánovanou zabijačku prasat alespoň jeden pracovní den dříve, než ji plánuje uskutočnočniť. Místní příslušné regionální veterinární a potravinové správě to musí ohlásit telefonicky, mailem, písemně či dokonce i faxem. Regionální správa podle dostupných informací vyhodnotí, zda prase může být nakažené svalovcem.

Základním pravidlem zabíjení prasat je to, že před samotným porážkou musí být prasata omráčena, aby čin chovatelů nemohl být posuzován jako týrání.

Evidence prasat:

Od listopadu 2018 se musí evidovat i chovatelé s jednou vepři.

Evidence na veterinární správě je bezplatná.

Při porušení těchto nařízení hrozí chovateli pokuta do 400 €.

Zabijačka v domácích podmínkách:

Místní veterinární správa musí být seznámena o zabijačce alespoň den předem do 15.00.

Při Neoznámení hrozí pokuta do výše 1 000 € .

Výrobky z domácí zabíjačky jsou určeny výhradně pro soukromou domácí spotřebu.

Pinit

Pokud se v okrese kde se zabijačka koná vyskytoval svalovec, z prasat musí být povinně odebrány vzorky k testování. Pokud se v okrese svalovec nevyskytoval, testy si může chovatel zaplatit sám. Vzorky jsou odebírány samotným chovatelům z bráničních pilířů z obou polovin těla prasete v místě přechodu do šlachovité části. Vzorky jsou po odebrání uložené v chladničce samostatně v mikrotenových sáčcích a následně doručeno veterinární správě.

Pinit

Svalovec se v posledních letech vyskytuje zejména v domácí klobáse, která je zauzená studeným kouřem. Tepelně neopracované produkty jsou dokonalým prostředím pro svalovce. Svalovec se nazývá i svalovec (kulatý červ). Je přenosný ze zvířat na člověka a nejčastěji se vyskytuje ve vepřovém nebo divokých mase. I když je domácí maso chutnější a kvalitnější než to kupované v supermarketech, je třeba si dávat pozor na všechna nebezpečí, které na nas číhají.

PinitPřečti si také!