Víte proč, byste neměli nikdy zadržovat kýchání? Následky mohou být fatální!
Kýchání může dosahovat rychlosti až 160 km / h tento proces byste neměli zpomalovat, protože organismus očišťuje tělo od všech nečistot a jeho zastavování může být pro Vás nebezpečné.


Když kýcháme, vzduch proudí přes nozdry rychlostí až 160 km / h. Jakékoliv zastavování tohoto procesu přesune vzniklý tlak do jiné části těla, která se snadno může poškodit. Veškerý tlak se může přesunout do uší a hrozí až prasknutí bubínku. Nemožná není ani ztráta sluchu a závratě. Nebezpečí hrozí i krevním kapilárám v očích. Kvůli tlaku mohou prasknout. Častý je výskyt zranění krku, zda otevřených ran u lidí, kteří byli operováni. V nejhorším případě může dojít k prasknutí žil v mozku a následně k mrtvici s fatálními důsledky.
Pinit

Proto pokud si chcete na veřejnosti kýchnout, nestyďte se, protože cena kterou můžete za to zaplatit je mnohem vyšší. Namísto zadržování vyberte kapesník, přiložte si ji k nosu a kýchnite. Pokud Vám kapesník po ruce chybí, přikryjte si nos a ústa dlaní.
Přečti si také!