Věda odhalila, že turistika může skutečně měnit nejen naše zdraví, ale i náš mozek – k lepšímu!
V přírodě se nám nikdy nic nemůže špatné stát. Samozřejmě úraz při nepozornosti nebo špatném terénu někdy áno..Veď příroda je ten nejlepší lékař! Nikdy neobanujete ani jednu minutu strávenou v ní.

Turistika v přírodě

Kromě téměř okamžitého pocitu klidu a spokojenosti, který nás provází během našeho času stráveného venku, může turistika v přírodě zahnat zbytečné myšlenky. Hodně z nás se často přichytí při negativních myšlenkách, které nás přinejlepším obírají o radost z přítomné chvíle a přinejhorším nás vedou dolů k depresi a úzkosti.


Ale nedávná studie publikovaná v P roceedings of the National Academy of Sciences zjistila, že trávení času v přírodě snižuje neodbytné negativní myšlenky, a to ve významném rozsahu.

Při vedení této studie výzkumníci porovnávali zaznamenané přemýšlení účastníků, kteří se procházeli po městském a přírodním prostředí. Zjistili, že ti, kteří kráčeli 90 minut v přírodním prostředí, zaznamenali nižší hladinu “hloubání” a také sníženou nervovou činnost v subgénovom prefrontálním kortexu, v oblasti v mozku spojené s mentálními onemocněními. Ti, kteří se procházeli v městském prostředí, však snížené přemýšlení nezaznamenali.


Výzkumníci poznamenali , že zvýšená urbanizace se úzce pojí se zvýšenými případy deprese a duševních chorob. Udělat si čas na pravidelné odebrání se daleko od městského prostředí a trávení více času v přírodě může výborně prospět našemu psychologickému blahobytu.

Posiluje kreativitu při řešení problémů

Studie vedená psychology Ruth Ann Atchley a David L. Strayer odhalila, že kreativní řešení problémů může být drasticky zlepšené i odpojením se od technologie, i napojením se na přírodu.

Účastníci této studie strávili 4 dny na turistice v přírodě. Během tohoto období jim nebylo umožněno používat jakoukoliv technologii. Byli požádáni o to, aby vykonávali úkoly, které vyžadují kreativní myšlení a řešení složitých problémů a vědci zjistili, že výkon při řešení kreativních úkolů se zlepšil o 50% u těch, kteří tvořili část exkurze, která nemohla používat žádné technologie.

Výzkumníci z této studie poznamenali , že i technika, i městský hluk jsou neskutečně rušivé, neustále vyžadují naši pozornost a zabraňují nám soustředit se, a to vše může jít na úkor našich kognitivních funkcí. Pěkná dlouhá túra bez techniky může snížit mentální únavu, zklidnit mysl a posílit kreativní myšlení.

Nezapomeňte článek sdílet i s vašimi přáteli na facebooku! A podělte se s vašemi zkušenostmi do komentářů.
Přečti si také!