Ukrajina přijala návrh zákona o chemické kastraci pedofilů. Chtějí tak bojovat proti
Nejvyšší rada ukrajinského parlamentu přijala zákon, kterým se mění některé legislativní akty Ukrajiny s cílem posílit odpovědnost za trestné činy spáchané v souvislosti s mladistvými, nezletilými osobami a osobami, které ještě nedosáhly pubertu.

247 poslanců hlasovalo za takové rozhodnutí na schůzi parlamentu ve čtvrtek 11. července. Zákon definuje komplexní přístup ke zlepšování právních předpisů v oblasti boje proti pohlavnímu zneužívání dětí.

Dokument zpřísňuje odpovědnost za znásilnění a zneužívání nezletilých zavedením novel trestního zákona. Trest zahrnuje použití donucovací chemické kastrace. Neplatí to však pro osoby, které spáchaly trestné činy mladší 18 let a starší 65 let.

Pinit

Podle zákona, trest ve formě chemické kastrace zahrnuje nucenou injekci anti-androgenních léků sestávajících z chemikálií, které by měly snížit libido a sexuální aktivitu.

Jak je uvedeno ve vysvětlující poznámce: “Trest smrti, jakož i odsouzení na doživotí za sexuální trestné činy proti nezletilým dětem dosud nebyly stanoveny v ukrajinské legislativě. A je nepravděpodobné, že by se násilník nevrátil zpět ke svému “zaměstnání”.

Návrh zákona zároveň stanoví vytvoření veřejného registru osob, které byly odsouzeny k trestu odnětí svobody za znásilnění dětí. Kabinet ministrů Ukrajiny by měl zajistit vytvoření takového registru do dvou měsíců po nabytí účinnosti zákona.

Kromě toho zákon stanoví, že znásilnění páchané skupinou osob nebo znásilnění nezletilých se trestá odnětím svobody na 7 až 15 let a ne 12 let, jak stanoví současné znění trestního zákona. Zároveň se za zneužívání osoby, která nedosáhla věku 16 let, trestá odnětím svobody až na 5 let.

Zákon nabývá účinnosti následující den po jeho schválení.
Podobný zákon přišel nedávno v platnost v Kazachstánu. Tam už byl vykastrovaný první pedofil.

Podporujete taková opatření?
Přečti si také!