“Svobodné Ženy Bez Dětí – Jsou nejzdravější A Nejšťastnější Osoby Na Světě.”
Profesor behaviorální psychologie Paul Dolan řekl, že ženy, které se nikdy nevydali a nerodily děti, jsou v průměru šťastnější a žijí déle než jejich vrstevnice “zatížené” rodinou.

Ve své knize “Happy Ever After”, Dolan poskytl údaje z amerického průzkumu, v němž porovnal úroveň potěšení a utrpení mezi svobodnými, oddáni, rozvedenými a ovdovělý lidmi.

Studie ukázala, že za nejšťastnějších se považují lidé, kteří jsou v manželství, ale pouze v případě, že jejich partner byl přítomen během průzkumu. V opačném případě vedou lidé, kteří nikdy neměli rodinu.

“Oddáni lidé jsou šťastnější než jiné podskupiny obyvatelstva, ale pouze tehdy pokud je jejich partner v místnosti a dostanou otázku, jak moc jsou šťastní.”

V případě, že na otázku odpovídají bez přítomnosti jejich partnera, stěžují na množství problémů, které ve vztahu vznikají, “řekl Dolan.

Navíc pro muže má rodinný život své výhody: stávají se zodpovědnějšími, méně riskují a více vydělávají. U žen je situace opačná.

“Mohu to říci takto: pokud jste muž, pak byste se měli oženit. Pokud jste žena, neunáhlete se.
Nejzdravější a nejšťastnější podskupiny obyvatelstva jsou ženy, které nikdy nebyly svobodné a neměli děti, “říká Dolan.

Paul Dolan připouští, že všichni lidé jsou jiní a vědci dosud nenašli propojení mezi manželstvím, mateřstvím a úrovní štěstí.

Pinit

Osamělí lidé si však častěji uchovávají ty sociální vazby, které je uspokojují a jsou zbaveni potřeby vstoupit do vnucen vztahů, například s příbuznými nebo přáteli manžela.

Častěji se z nich stávají dobrovolníci a účastní se společenských akcích. Lidé ve dvojicích, bez ohledu na to, zda mají děti nebo ne, se zpravidla izolují od společnosti.

Výzkumný pracovník však byl nucen udělat jednu výhradu:
“Přesto, že ženy jsou šťastnější bez dětí, nakonec mohou být ještě nešťastněji než ženy s dětmi, protože není snadné zbavit se nálepky, která je pomyslně nalepená na bezdětných a svobodných ženách.

Představte si osamělou 40-letou ženu bez dětí. Mnozí by si pravděpodobně pomysleli: “Co je komu do toho!” A řekl by jí: “Možná se jednoho dne setkáš s tím pravým a vše se změní.”

Ne, možná se setká s nevhodným mužem a pak se vše změní. Možná se setká s mužem, který ji učiní nešťastnou, onemocní a zemře dříve, než by měla. ”

Souhlasíte s názorem odborníků?
Přečti si také!