Politici si opět přilepší. vláda jim daruje ještě více než mají
Z důvodu zvyšování různých příspěvků pro všechny občany Slovenka se vláda rozhodla vyčlenit část financí i pro samotné politiků. Vláda mě pocit, že by si měli žít ještě lépe než dosud. Kromě štědrého platu je chce přestěhovat do luxusních nemovitostí za miliony eur.

Kromě zvýšení mateřské, daňového bonusu, zda příjmu zaměstnanců státní správy, vláda zvýšila příjmy Slovenské pečovatele, čímž dopomáhá k zvyšování životní úrovně. Zvyšování blahobytu se nejnovější docílí prostřednictvím vládou schváleného návrhu, aby se zvýšila životní úroveň politiků.

Pinit

Luxusní bydlení by mělo být zajištěno zejména nejvýše postaveným politikem. Měly by jim být poskytnuty nemovitosti na Gorazdova a Mudroňova ulici, v celkové hodnotě 7 milionů eur . V těchto prostorách se momentálně nachází japonské velvyslanectví a do července 2020 i to korejské. Po vypovězení nájemních smluv by se tyto vyľvyslanectvá měly nahradit za bydliště slovenského premiéra a předsedy parlamentu.

,, Pokud je to dobré pro velvyslance, proč by to nemělo být dobré pro předsedy vlády. Vždyť si trošku važme sami sebe, ” řekl Miroslav Lajčák, slovenský diplomat.
Přečti si také!