Pokud z okna shodíte ptačí hnízdo, můžete dostat pokutu až 10 tisíc eur. Víme, co je nejlepším řešením
Zajisté i vás zlobí ptačí hnízda v rozích oken na vašem domě, nebo paneláku. Pokud si však nevšimnete, že si ptáci dělají hnízdo dříve než se tam již definitivně nastěhují, hnízdo už shazovat nemůžete. Za tento krok vám hrozí vysoká pokuta až do výše 10 tisíc eur.

Na Slovenku si takto vytvářejí hnízda převážně vlaštovky a belorítky. Mluvčí enviroresortu Tomáš Ferenčák řekl, že na základě zákona o ochraně přírody a krajiny je zakázáno hnízda odstraňovat, nebo úmyslně poškozovat.

“Porušením tohoto zákazu se fyzická osoba dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu do 9 958,17 eur a propadnutí věci, v případě právnické osoby až do výše 33 193,91 eur a propadnutí věci. Pokud by šlo o činnost, která by způsobovala škodu na chráněných živočiších ve větším rozsahu, tato činnost by mohla být klasifikována jako trestný čin porušování ochrany rostlin a živočichů podle trestního zákona. ” Ze zmíněného vyplývá, že takové odstraňování hnízd může být považováno i za trestný čin.

Pinit
Foto: Ilustrační foto: pixabay.com

Ještě před tím, než si ptáček vytvoří hnízdo, které na svém domě nechcete, měli byste učinit opatření, která mu v tom zabrání. Tomáš Ferenčák ještě objasnil: “Před postavením hnízda mohou ochránit různé ultrazvukové odpuzovače či mechanické zábrany.”

Zákon vymezuje, že takovýmto způsobem nemůžete ničit hnízda jakéhokoliv volně žijících ptáka na evropském území členských států Evropské unie. “Odstranit hnízda chráněných živočichů je možné pouze na základě pravomocného rozhodnutí o povolení výjimky z druhové ochrany podle zákona o ochraně přírody a krajiny.”

Pinit
Foto: Ilustrační foto: pixabay.com

zdroj: dobrenoviny.sk
Přečti si také!