Pokud vlastníte tyto sandály, čím dříve jejich vyhoďte. Zde je důvod
Jeden vědecký výzkum provedený v Německu objevil, že tento oblíbený druh letních sandál obsahuje velké množství karcinogenních látek.

Uvedený fakt je zřejmě i vysvětlením toho, proč se v poslední době začaly objevovat některé nové druhy nádorů.

Vědci se zavázaly dokázat, že tento druh obuvi je škodlivý a proto vybrali k prozkoumání 10 párů pryžových sandál.

Aby se nemluvilo, že problém se týká pouze těch levných, zařadili do vzorku nejdražší značkové výrobky a pak je podrobili analýze v laboratoři.

Co ukázala analýza pryžových sandál

Výsledek analýzy byl přímo šokující, protože až 60% těchto sandál obsahovaly látky známé jako PAH, čili polycyklické aromatické uhlovodíky.

Pokud jste o nich ještě neslyšeli, tak se jedná o poměrně silné karcinogenní substance, které po absorbování do těla vyvolávají genové mutace.

Extrémně nebezpečné jsou tehdy, jestliže se vdechnou. Do těla se však dokáží dostat i prostřednictvím absorpce kůží.

Podle analýzy, nejvíce těchto sloučenin obsahovaly gumové sandály černé barvy.

Kromě PAH se v až 70% zkoumaných sandál našli těžké kovy a rozpouštědla. I tyto toxické látky v mnoha případech se dokáží do těla dostat přes pokožku.

závěr

Pro předcházení kontaminace jsou v podstatě pouze 2 možnosti.

První je nosit ponožky nebo druhou je možností je, že se budete tomuto druhu obuvi zcela vyhýbat .

Zajímavým faktem také je, že originální, respektive původní gumové sandály, neobsahovaly PAH. Stále se v nich však vyskytovaly rozpouštědla, které mohou způsobovat alergie.
Přečti si také!