Nepříjemné zjištění : Studie odhalila, že orgány vyřezávají z těl dárců, když jsou ještě bdělí
Pokud jste dárce orgánu, možná jste si to postavení vybrali z dobré vůle, domnívaje se, že vám lékařský personál neodebere orgány dříve, než budete mrtví a bez vědomí.

Nová vědecká studie však odhaluje, že k odebírání orgánů velmi pravděpodobně dochází i tehdy, když jsou pacienti ještě při vědomí, ačkoli jejich srdce už přestali bít.

To znamená, že pacienti si plně uvědomují – a zažívají všechnu bolest způsobující lékaři, kteří se rychle zařezávají do jejich těl a odebírají jim orgány, aby vytvářely “transplantačním zisky” pro zkorumpovaný zdravotnický systém.

I když vám přestane bít srdce, jste ještě několik minut stále naživu a při vědomí

Když vám přestane bít srdce, tak ještě nejste opravdu mrtví, ačkoli to lékaři využívají k tomu, aby vás prohlásili za mrtvého.

“Lidé, kteří přežili zástavu srdce, později přesně popisovali, co se kolem nich dělo poté, co jim přestali bít srdce,” řekl Dr. Sam Parnia, výzkumník, který zkoumá vědomí po smrti. Jeho komentáře odvysílaly Fox News:

Řekl: “Popisují přihlížejících lékařů a pracující sestry, popisují uvědomování si všech rozhovorů, všech odehrávajících se vizuálních věcí, které by jim jinak nebyly známy.”

Řečeno jinak, několik minut poté, co vám přestane bít srdce, jste stále naživu, při vědomí a bdělí. Pouze to, že vám přestane bít srdce, ještě okamžitě nevypíná aktivitu mozku.

Mělo by to být zřejmé i lékařem, ale prohnilý a špatný zdravotní systém tento problém roky přikrášluje, předstíraje , že smrt je okamžitá, že k ní dochází ve chvíli, kdy přestává bít srdce.

“Znamená to, že jste v podstatě’uväznení’ ve svém mrtvém těle, se stále fungujícím mozkem,” uvádějí Fox News.

Pokud jste dárce orgánu, je to ta chvíle, kdy vám lékaři bez použití anestezie (protože předpokládají, že jste mrtví) zaříznou do těla a začínají vám rychle odebírat orgány. Vy to všechno cítíte, ale jste uvězněni ve svém těle a nemůžete se hýbat, ba ani křičet.

 

Pokud jste dárce orgánů, chamtivé nemocnice a neetickým lékaři vám mohou začít odebírat orgány ještě DŘÍVE, než zemřete

 

Lékaři jsou zdravotnickým průmyslem tlačeni k odebírání co největšího počtu orgánů, neboť orgány jsou pro nemocnici zdarma, ale tatáž nemocnice dokáže na transplantaci orgánů generovat výnosy v hodnotě milionů dolarů ( poznámka redakce: Taková je situace v USA, ale i u nás na Slovensku – v království korupce, se nevylučují úplatky za nalezení či zprostředkování orgánů, ačkoli zákon to formálně vylučuje) .

Obchodování s orgány je prosáklý neetickými lékařskými zločiny a děsivými skutečnostmi, které se téměř nikdo neodvažuje přiznat.

V průběhu let se objevilo mnoho zpráv, tvrdících, že lékaři hanebně prohlašují pacientů za mrtvé, i když ve skutečnosti ještě nejsou, aby jim začaly odebírat orgány dříve , než přestanou bít jejich srdce.

Šokující investigativní kniha s názvem Červený trh (od Scotta Carneyho) dokumentuje neetické praktiky průmyslu obchodování s orgány.

Podtitul knihy je: ” Na stopě překupníků s orgány, zlodějů kostí, pěstitelů krve a překupníků s dětmi “. Uvedená kniha přináší děsivou pravdu o průmyslu odebírání orgánů, který zdravotnický establišment celá desetiletí tak úspěšně zakrývá.

 

Zkorumpovaný zdravotnický systém vás tlačí k darování orgánů v jejich prospěch, ne váš

 

Celkově se celý tlak na vás, abyste se stali dárcem orgánů, zakládá na zdravotnickém systému zisků . Vaše orgány potřebují k tomu, aby mohli pacientům účtovat za transplantace orgánů (ať už otevřeně v USA nebo ve formě skrytých úplatků na Slovensku).

Nesmíme však zapomínat ani na delšího formy zisků, které z toho tečou – za léky a celoživotní opakované návštěvy lékaře.

Ve snaze o tyto zisky zdravotnický systém lživě naznačuje, že transplantace orgánů jsou jakoby zdarma, jakoby nemocnice a lékaři dobrovolně obětovali svůj čas a zdroje na záchranu životů.

Je to velká lež.

Pravdou je, že transplantace orgánů jsou pro mnohé nemocnice zdrojem obrovského zisku a zatímco nemocnice a lékaři na těchto zákrocích nesmírně vydělávají, neplatí vůbec nic rodině zesnulé osoby, jejíž orgány toto celé vůbec umožňují.

Proč by se dárci orgánů měli svých orgánů vzdávat zdarma, když lékaři, nemocnice a farmaceutické společnosti z nich mají obrovské zisky? Pokud je skutečným cílem “zachraňování životů”, proč potom nemocnice nenabízejí všechny transplantace orgánů zdarma (a bez úplatků)?

Odpověď je zřejmá: Je to velký byznys. Je centrem zisku pro zkorumpovaný, špatný zdravotnický průmysl.

A pokud jste dárce orgánů, pak toto velké zlo udržováno a eventuálně se vystavujete děsivému mučení, když vám chirurgové vytrhávají z těla orgány, i když jste stále naživu a při vědomí.

Situace s “dárcovstvím” orgánů na Slovensku

Na Slovensku se před časem zavedl zákon (574/2004 Sb), že každý se automaticky stává dárcem orgánem, pokud nevyjádří vůli ním nebýt. Platí to od 1.1.2005. Odebrání orgánu je tak možné i bez souhlasu a dokonce i proti vůli pozůstalých rodinných příslušníků!

Důvodem bylo zjednodušit a zrychlit transplantace eliminováním byrokracie se získáváním souhlasu pozůstalých. Proto se dnes každý automaticky považuje za dárce orgánů, jde o takzvaný “předpokládaný souhlas”.

Bohužel, i když se to na první pohled může zdát jako dobrý systém, kvůli skutečnostem uvedeným v tomto článku, je zřejmé, že to až tak dobrý systém zřejmě není.

Pokud nechcete být automaticky považováni za dárce orgánů, odvolat svůj “předpokládaný souhlas” můžete tak, že vyplníte Písemné prohlášení o nesouhlasu s odběrem a tkání po smrti na transplantační účely .

Zajímavý je také fakt, že Národní transplantační organizace zveřejnila formulář ve formátu Word. Microsoft Word přitom není volně dostupný program. Jeho cena je 135 Eur a ne každý ho má doma!

.

Vyplněné prohlášení s vaším ověřeným podpisem (například u notáře) je pak třeba zaslat na adresu: Národní transplantační organizace, Limbová 14, 831 01 Bratislava. Za děti posílá uvedený formulář rodič, respektive zákonný zástupce.

Doporučujeme: Přírodní léčba zhoršeného zraku

Jak můžete skutečně pomoci s transplantacemi

Pokud chcete opravdu pomoci jiným, učte lidí chránit si vlastní orgány zdravým životem, stravou a vyhýbáním se toxinům. Když učíte lidí uchovávat zdraví jejich vlastních orgánů, snižujete potřebu nových transplantací a zpřístupněte tak více orgánů těm, kteří na ně čekají.

Můžete začít tím, že budete lidi učit vyhýbat se toxickým vakcínám, protože vakcíny poškozují ledviny. Chemoterapie poškozuje srdce, játra a mozek.

Vystavování se herbicidu glyfosátu a dalším zemědělským chemikáliím poškozuje všechny vaše orgány.

Chcete-li skutečně zachraňovat životy a pomáhat jiným, nabádajte je číst stránky jako jsou ta naše na Slovensku, či Natural News nebo Dr. Mercola v USA. Mohou se na nich dozvědět, jak se vyhnout onemocnění a chránit své orgány, které jim dal Bůh.

O dalších příbězích extrémního násilí uplatňovaného proti lidským bytostem zdravotnickým systémem, se dočtete i na stránce MedicalViolence.com.

Dozvíte se v něm podrobněji o dvou druzích situací, kdy se odebírají orgány. Dále zjistíte, jací jsou lidé s “mozkovou smrtí”, zda jsou opravdu mrtví a také, jaký hrozný průběh má odebírání orgánů při mozkové smrti.
Přečti si také!