Největší tajemství onkologie odhaleno: Skutečná pravda o chemoterapii a ozařování
Rakovina je obrovský byznys. O tom není pochyb.

No věděli jste, že léčba, kterou vám lékaři naordinují může ne snížit, ale naopak zvýšit šance, že se stanete jejich stálým “zákazníkem”?

Konvenční léčebné terapie na rakovinu jako chemoterapie či ozařování ve skutečnosti podporují rakovinu.

Ano, čtete správně: rakovinu podporují !

Rizika sekundárních nádorů

V médiích se nejednou prezentuje, že rakovina se čím dál více stává onemocnění, které se dá přežít.

Přesto terapie, které se na její léčbu používají, způsobují nezanedbatelné vedlejší či dokonce přímé škody – včetně nových, sekundárních nádorů .

Sekundární nádory jsou nádory, které s původním nálezem nemají nic společného a jsou vyvolávány nerovnováhou nebo přímo látkami, které vedly k primární rakovině.

Lékaři jim dokonce občas říkají i “přátelská střelba” – čili terapie na jeden typ rakoviny vyvolá jinou rakovinu.

Tuto však vyvstává zásadní otázka:

Náš tip: Zahoďte brýle a získejte zpět svůj zrak: Zjistěte, jak pečovat o oči, zlepšit si zrak a zachovat dobré vidění do vysokého věku (bez laserové operace). Více informací zde
Jak pro Boha mohou lékaři naordinovat takovou léčbu, aniž se pacientovi i jen zmínili o tom, že kvůli léčbě samotné existuje extrémně velké riziko vzniku další rakoviny?

Jak dlouho se ví, že chemoterapie a ozařování vyvolávají novou rakovinu?

O jak souvisí mezi chemoterapií, ozařováním a rozvojem sekundární rakoviny se ví už celá desetiletí!

Dokonce i Americká rakovinová společnost (obdoba české Ligy proti rakovině) přiznává, že radioterapie a chemoterapie jsou karcinogenní a mohou zvyšovat riziko sekundární rakoviny.

Riziko rakoviny je ještě vyšší, pokud se chemoterapie a ozařování aplikují současně.

Přesto s těmito informacemi nejsou pacienti obvykle obeznámeni, případně i když, tak jsou onkology výrazně trivializováno.

Chemoterapie a sekundární rakovina

Chemoterapie se zaměřuje na rychle se dělící rakovinové buňky, avšak výrazně ovlivňuje i zdravé buňky. Riziko je přímo úměrné počtu dávek a délce terapie.

Mezi typy rakoviny, které jsou nejvíce vyvolávány chemoterapií patří:

AML (akutní lymfatická leukémie)
MDS (meylodysplastický syndrom)
Perfektním příkladem tohoto rizika je redaktor ranních zpráv na televizní stanici ABS “Dobré ráno Amerika”, kterému byla nedávno diagnostikována MDS rakovina.

Radioterapie a sekundární rakovina

Kromě běžného spojena radiace a rakoviny (jako například při Černobylu nebo Fukušimě) začíná být zřejmý i souvislost mezi rakovinou a radiací z diagnostických a léčebných přístrojů.

Zde řadíme například mamograf, rentgeny, CT-čka a také ozařovací přístroje využívány v rámci radioterapeutických léčby rakoviny.

Radiace totiž nejenže ničí rakovinné buňky, ale výrazně poškozuje i ty zdravé.

Ozařování se nejvíce spojuje se následujícími typy sekundární rakoviny:

rakovina plic
rakovina žaludku
rakovina kostní dřeně
různé druhy leukémií (akutní a chronická meyloidná leukémie, všechny typy lymfoblastické leukémie)

Další fakta o chemoterapií, ozařováním a sekundárními typy rakoviny

Kromě již výše uvedených skutečností se žádá uvést následující fakta:

Chemoterapie založená na alkylačních látkách poškozuje DNA buněk a vede k akutním formám leukémie.
Ne-alkylační druhy chemoterapie napadají rakovinné buňky podobným způsobem a také zvyšují riziko leukémie. Riziko závisí na množství expozice, trvání a kombinace ozařování s chemoterapií.
K leukémii obvykle dochází již za tak krátkou dobu jako 2 až 3 roky po absolvování chemoterapie nebo ozařování.

Léky na melanom zvyknou vyvolávat karcinomy epitelových buněk pokožky.
Pacienti na lécích potlačujících imunitu , například po transplantaci orgánů si také zvyknou rozvinout sekundární rakovinu.

Ozařování při rakovině prsu výrazně zvyšuje riziko rakoviny plic.
Ozařování při rakovině prostaty zvyšuje riziko karcinomů močového měchýře a tlustého střeva.
Chemoterapie při rakovině prsu a lymfomů zvyšuje riziko rakoviny močového měchýře.

Chemoterapie obecně může vést k rakovině varlat a vaječníků.
Chemoterapie podávaná dětem je základem pro vznik dalších rakovin během dospívání av dospělosti.
Transplantace kostní dřeně zvyšuje riziko sekundárních rakovin v důsledku nasazení imunosupresivních léků.

závěr

Zatímco sekundární nádory mohou mít různé příčiny, chemoterapie a ozařování jednoznačně vedou v pořadí na jejich seznamu.

Vystavení se chemoterapii a ozařování tak vytváří neadekvátní riziko dalších sekundárních rakovin, které jsou navíc na další léčbu těmito terapiemi obvykle už imunní.
Přečti si také!