Mimořádná zpráva: Do školky budou moci být přijata pouze očkované děti
Do předškolního zařízení budou moci být v budoucnu přijaty jen děti, které absolvovaly povinné očkování. Avizuje to Ministerstvo zdravotnictví (MZ) SR. Cílem je prevence a ochrana zdraví dětské populace. TASR o tom informovala mluvčí resortu zdravotnictví Zuzana Eliášová.

“V současnosti lze do předškolního zařízení přijaté i dítě, které neprodělalo povinné očkování. V připravované novele zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví navrhujeme zajistit povinnost, aby do předškolního zařízení bylo přijato jen dítě, které se podrobilo povinnému pravidelnému očkování odpovídajícímu věku dítěte podle očkovacího kalendáře, nebo má potvrzení od ošetřujícího lékaře, že je proti nákaze imunní nebo nemůže být očkovány pro trvalou kontraindikaci, ” uvedla ministryně zdravotnictví ČR Andrea Kalavská (nominantka Směru-SD).

S legislativním návrhem přišlo ministerstvo po téměř roční “velmi důsledné” odborné diskusi spolu s Úřadem veřejného zdravotnictví (ÚVZ) SR. Součástí návrhu je i zrušení sankcí za nedodržování povinnému očkování, které v současnosti mohou být uloženy v celkové souhrnné výši 331 eur. Sankce by se zrušily po 12 letech od zavedení do praxe. Šéfka resortu zdravotnictví zdůraznila, že cílem povinného očkování není vybírání pokut za jeho odmítání, ale prevence závažných infekčních onemocnění, kterým lze předcházet očkováním.

Podle hlavního hygienika ČR Jana Mikasa je třeba v případě zavlečení závažných infekčních onemocnění do dětského kolektivu v těchto kolektivních zařízeních neprodleně reagovat. “S cílem eliminovat vznik a šíření infekčních onemocnění přibude provozovatelům zařízení pro děti a mládež povinnost vést seznam osobních údajů potřebných pro případ rychlého přijetí protiepidemických opatření příslušným regionálním úřadům veřejného zdravotnictví,” vysvětlil.

Slovenská epidemiologická a vakcinologická společnost považuje chování rodičů, kteří nechtějí dát očkovat své děti, za neetické. ” Dříve neočkovaní děti ohrožují ty, které si i přes očkování nevytvořili ochrannou hladinu protilátek. To může být z důvodu, že očkované dítě má oslabený imunitní systém nebo má chronické onemocnění. Očkovací látky také nejsou stoprocentně účinné, tedy i přes očkování může jedno či dvě procenta dětí zůstat po očkování proti nákaze vnímavých. Dále ohrožují i děti, které z vážných zdravotních důvodů nemohou být očkována, jako jsou děti po transplantaci, s onkologickým onemocněním, ” zdůraznila prezidentka České epidemiologické a vakcinologickej společnosti Zuzana Krištúfková .

Rodiče nejčastěji odmítají očkování vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. U dětí narozených v roce 2016 bylo zjištěno 1635 odmítnutých očkování, u dětí narozených v roce 2015 bylo zjištěno 1593 odmítnutých očkování. Na krajské úrovni byla nejvyšší míra odmítání povinného očkování zaznamenána v Trenčínském a Bratislavském kraji.

ÚVZ SR eviduje proočkovanost dětské populace v roce 2018 pod 95 procenty, tedy pod hranicí potřebnou k dosažení kolektivní ochrany populace na krajské úrovni, a to v rámci základního očkování vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám v 15. až 18. měsíci života narozených v roce 2016 ve třech krajích a narozených v roce 2015 ve dvou krajích.
Přečti si také!