Jak jeden šikovný tatínek uzemnil jednou větou skupinu nevhodně se chovajících matek. Souhlasíte s ním?
Tento příběh se odehrál v jedné obyčejné škole, v jedné třídě, kde se sešli žáci z bohatých rodin iz těch méně bohatých.

Konflikt kvůli školním lavicím byl poučením pro lidi, kteří se považují za lepších než ostatní.

Na jedné schůzce rodičovského sdružení navrhla skupina iniciativních maminek, aby se vybrali peníze na nákup nových školních lavic.

Několik rodin tuto variantu okamžitě odmítlo, protože staré lavice byly ještě plně vyhovující a kromě toho na tento zbytečný nákup neměli dostatek peněz. Nakonec bylo v menšině sedm rodin, které prostě na nový nábytek neměli prostředky.

Pinit

Ale skupina bohatých rodičů si postavila hlavu.

A zde jeden z otců navrhl, aby se vybralo o něco více peněz, aby všechny děti seděly ve stejných školních lavicích, tím spíše, že mnoho rodičů si to mohlo dovolit.

Ale tytéž matky, které tento problém vyvolaly, to odmítli a řekli, že pokud někteří nemají peníze, budou jejich děti jednoduše sedět ve starých lavicích. Muž, který nechtěl dělit třídu na bohaté a chudé, jen pokrčil rameny a nehádal se. Ale peníze na to nedal.

Pinit

Během několika dní přivezli do třídy nové, krásné školní lavice, ale jen pro ty děti, jejichž rodiče dali peníze. A osm žáků z chudších rodin muselo sedět ve starých lavicích.

Navíc starý nábytek přesunuli do jednoho rohu, čímž vzniklo jakési ghetto chudých žáků.

Pinit

Ach, jak byly matky hrdé, že jejich potomci sedí na lepších místech, a bylo jim úplně jedno, co cítili děti, které se tím dostali na “okraj třídy”.

Všechno to připomínalo námět jedné televizní show, kde si jednou dělali legraci z placené a neplacené lékařské péče. Ale kdo by si pomyslel, že se taková absurdita může stát i v normálním v životě. Avšak radost bohatých netrvala dlouho.

Pinit

Už další den přivezli do třídy celkem osm nových stolů, mnohem lepších, než byly ty pro “vyvolené”.

Pinit

A k tomu dětské židle. Vypadaly asi takto:

Ukázalo se, že muž, který se postavil za děti z “chudých” rodin, byl velmi úspěšný podnikatel. Prostě své bohatství nedával najevo, takže nikdo nevěděl, jak je bohatý.

Pinit

Spravedlivý otec se rozhodl dát vyučenou těm, kteří se považují za lepších lidí jen proto, že jsou jejich příjmy vyšší, než mají ostatní.

A tytéž matky, které ještě před několika dny nechtěli slyšet o rovnosti ve třídě, zuřily. Nyní však prohlásili, že je to urážka jejich drahých dětí a úplná diskriminace.

A otec, který toto všechno obstaral, nazval svůj čin sociálním experimentem. “Vždyť vy samy jste chtěli, aby jedna část dětí měla lépe lavice než ta druhá, takže nyní je po vašem!”

Pinit

Souhlasíte s tím, že děti nelze dělit na “bohaté” a “chudé”?
Přečti si také!