Evropský parlament dnes schválil návrh. Střídání letního a zimního času skončí
Evropský parlament schválil v úterý ve Štrasburku návrh Evropské komise na ukončení střídání zimního a letního času v Evropské unii počínaje rokem 2021. Informovaly o tom agentury DPA a APA.

Za návrh hlasovalo 410 poslanců ze 751-členného europarlamentu, proti bylo 192 poslanců. Po schválení návrhu získal europarlament mandát na jednání o této otázce s Radou EU (členské státy). Evropská komise v září 2018 v reakci na celoevropský průzkum, podle kterého je za zrušení střídání času až 84 procent Evropanů, navrhla, aby se každý členský stát do dubna 2019 rozhodl, zda chce zavést permanentní letní nebo zimní čas. Exekutiva EU jako datum poslední změny navrhovala neděli 31. března 2019, což však později rakouské předsednictví v Radě EU odmítlo i s poukazem na názorový rozkol členských států Unie na toto téma a navrhlo odklad na rok 2021.

Členové Výboru EP pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) navrhli, aby v těch zemích Unie, které se již “navždy” rozhodnou pro letní čas, došlo k poslední změně hodin v noci ze soboty na neděli koncem března 2021. A ty země, které si budou chtít ponechat svůj standardní čas, známý také jako “zimní čas”, naposledy otočí ručičkou na hodinách poslední říjnovou neděli roku 2021. Výbor EP pro dopravu zároveň vyzval členské země EU, aby záležitost zimního a letního času posoudili mezi sebou. To vychází iz doporučení eurokomise, aby jednotlivá rozhodnutí členských zemí nezasahovaly do fungování vnitřního trhu EU.

Pinit

Pokud Eurokomise zjistí, že naplánované časové dohody jednotlivých zemí by mohly účinně a trvale brzdit řádné fungování jednotného trhu, může předložit návrh na odložení data uplatňování směrnice o změně času maximálně o 12 měsíců a předložit dlouho nový legislativní návrh.

TAKOVÁ JE HISTORIE STŘÍDÁNÍ ČASU VE SVĚTĚ A TAKÉ V ČESKU:

1784 – Americký politik Benjamin Franklin v jednom ze svých zápisků uvedl, že lidé by měli spíše vstávat a spíše chodit spát, aby efektivněji využili denní světlo.

1907 – Návrh na změnu času během roku formuloval poprvé londýnský stavitel William Willet v eseji Plýtvání denním světlem. Opět šlo o myšlenku efektivněji využívat sluneční svit, tedy ne o úspory energie.

14. dubna 1916 – Během 1. světové války zavedlo letní čas Švédsko, postupně se do 30. dubna 1916 přidaly další země, mezi nimi i Německo a jako jeho spojenec i Rakousko-Uhersko. Opatření si nezískalo oblibu, po válce ho zrušily.

1940 – Na území Protektorátu Čechy a Morava byl zaveden letní čas v období 2. světové války, konkrétně v letních měsících mezi 1. dubnem a 4. říjnem.

1946 – V poválečném Československu byl letní čas zaveden i od 6. května do 7. října 1946. V témže roce 1. prosince zavedli jako jedinkrát v historii tzv. zimní čas, tedy opačný posun než v případě letního času – hodiny se posouvaly ne dopředu, ale zpět oproti středoevropskému času. Opatření platilo do 23. února 1947 a neosvědčilo se.

1966 – Jako první začalo uplatňovat moderní úpravu letního času Itálie. V roce 1971 se přidalo Řecko. Španělsko zavedlo letní čas v roce 1974, Francie v roce 1976. V letech 1976 až 1981 bylo dohodnuto na používání letního času deset členských států Evropského společenství zejména pro to, aby navzájem sladily své časová pásma.

1979 – Poprvé byl na území bývalého socialistického Československa zaveden letní čas ve své současné podobě. K přijetí tohoto opatření přispěla i energetická krize v tomto období – ochlazení 1. ledna 1979 způsobilo výpadek v zásobování uhlím a následně třítýdenní uhelné prázdniny. Od letního času se očekávaly energetické úspory.

1980 – Poprvé se zavedly právní předpisy Evropského společenství o úpravě letního času. Cílem tohoto kroku bylo sjednocení stávajících vnitrostátních postupů a harmonogramů letního času, které se do té doby odlišovaly. Tím se v rámci jednotného trhu zajistil harmonizovaný přístup k posunu času.

1981 – Hodinky se začaly ze SEČ posouvat na SELČ již v poslední březnovou sobotu a ne v dubnu, jako v předchozích letech. Letní čas se končil v sobotu v noci během posledního zářijového víkendu. Čas se měnil na jaře o půlnoci a na podzim o jedné v noci. Později se tato změna posunula na 2. hodinu v noci (na jaře) a 3. hodinu (na podzim).

1996 – Slovenská republika se podobně jako sousední Česká republika připojily k evropským normám, podle kterých letní čas každoročně trval od posledního březnového víkendu až do posledního říjnového víkendu. Tedy na slovenském území se období letního času prodloužilo ze šesti na sedm měsíců.

2014 – Čeští europoslanci v březnu roku 2014 na webové stránce www.foronlyonetime.eu zveřejnili tiskovou zprávu o iniciativě na zrušení letního času. Pod hlavičkou iniciativy Pro pouze jeden čas (For Only One Time) se obrátili na poslance Evropského parlamentu.

8. února 2017 – Vláda novým nařízením schválila zavedení letního času na Slovensku na roky 2017-2021. Nařízení vstoupilo v platnost 1. března 2017, tímto nařízením SR probrala právně závazné akty Evropské unie.

4. července 2018 – Na půdě europarlamentu a Evropské komise (EK) začala probíhat diskuse o střídání času, 4. července byla spuštěna veřejná konzultace s trváním do 16. srpna. Občané členských zemí EU byli prostřednictvím ankety vyzváni, aby se vyjádřili, zda souhlasí se střídáním zimního a letního času, kdy dochází k posunu o jednu hodinu, nebo by raději upřednostnili zrušení tohoto zvyku.

17. srpna 2018 – EK oznámila ukončení veřejné konzultace o tom, zda EU upustí od praxe posouvání hodinových ručiček o jednu hodinu dopředu v období od března do října. K otázce letního času se do 16. srpna do půlnoci vyjádřilo více než 4,6 milionu občanů členských zemí EU.

31. srpna 2018 – Podle předběžných výsledků veřejné konzultace se za odstranění změny času vyjádřilo 84 procent respondentů. V rámci online konzultace od 4. července do 16. srpna 2018 bylo odevzdaných 4,6 milionu odpovědí ze všech 28 členských států Unie. Nejvyšší míru účasti mělo Německo (3,79 procenta), Slovensko bylo na 8. příčce (0,60 procenta). Předseda EK Jean-Claude Juncker oznámil, že EK navrhne zrušení letního času.

14. září 2018 – EK oficiálně předložila návrh ukončit již v roce 2019 sezónní změnu času v zemích EU, přičemž členské státy se mohou samostatně rozhodnout, zda chtějí natrvalo zavést letní nebo zimní, tj v případě Slovenska středoevropský čas.

19. října 2018 – V souvislosti s plánovaným zrušením střídání času v EU by bylo na Slovensku optimální trvale uplatňovat současný zimní standardní čas. Uvedlo to slovenské Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR v stanovisku k návrhu evropské směrnice, kterou se ukončují sezónní změny času.
Přečti si také!