Do školky nebudou moci chodit neočkovaná děti. Rodiče se tomu velmi potěšili
Ve středu vláda schválila návrh zákona, který se týká očkování dětí a jejich přijetí do předškolního zařízení . Do takového zařízení budou moci být přijata pouze děti, které absolvovaly všechny povinné pravidelné očkování odpovídající věku podle očkovacího kalendáře. Ministerstvo zdravotnictví ČR počítá is tím, že předškolní zařízení budou moci navštěvovat děti, které budou mít od lékaře potvrzenou imúnnosť vůči nákazám nebo nemohly být očkovány kvůli trvalé kontraindikací.

Pinit

“Cílem návrhu zákona je úprava příslušných ustanovení zaměřených na prevenci a kontrolu přenosných nemocí v České republice vzhledem k odborné znalosti a zkušenosti vycházející z epidemiologické praxe za účelem posílení akceschopnosti SR na úseku ochrany zdraví obyvatelstva před přenosnými nemocemi,” vzpomíná se již v nově schváleném zákoně .

V novele zákona se zmiňuje i to, že předškolní zařízení jsou pod velkým rizikem zavlečení a šíření nákazy. Je to kvůli tomu, že dítě, které nebylo očkované je zdrojem nákazy a tak je nebezpečné pro děti, které nemohou být očkovány kvůli kontraindikacím nebo nemají dostatečně vyvinutou imunitu na dané nákazy.

PinitPřečti si také!