Co vypovídá krevní skupina o vaší osobnosti a charakteru
Většina lidí se domnívá, že krevní skupina je jen nějaká vlastnost krvi, která kromě vhodnosti transfuze nemá vliv na nic jiného.

Japonci se však domnívají, že tomu tak není. Dokonce, v závislosti na krevní skupiny, vytvářejí i oddíly vojáků, protože věří, že to dokáže ovlivnit jejich výsledky v boji.

Krevní skupina má podle nich vliv na celkové osobnostní a charakterové vlastnosti člověka. V našem dnešním článku si o tom řekneme trochu více.

Krevní skupina A

Tito lidé myslí na dobro ostatních. Jsou velmi něžní a také výborně naslouchají.

Lidé s krevní skupinou A jsou vždy nejlepšími přáteli. Mají silné emoce, což jim někdy způsobuje problémy s úzkostí a depresí.

Nejlepšími profesemi pro ně jsou: knihovník, účetní, ekonomové a spisovatelé. V lásce se k nim hodí krevní skupiny A a AB.

Krevní skupina B

Jde o typických extroverty. Lidé s krevní skupinou B jsou dobrými přáteli a důvěrníky.

Jsou náchylní vyjadřovat se pomocí tělesných postojů a gest. Mají výbornou intuici.

Nejlepšími profesemi pro ně jsou: novinář, detektiv a psychiatr. V lásce si dobře rozumí se skupinami A a AB.

Krevní skupina AB

Jde o nejméně často, ale nejvíce spirituální krevní skupinu. Lidé s krevní skupinou AB jsou extrémně racionální a cílevědomí.

Jsou také výborní v plánování a organizování. Jejich těla zvyknou produkovat ve zvýšené míře hormony jako adrenalin, což pak vede k intenzivním náladám.

Hodí se na pozice, ve kterých odpovídají za vztahy s veřejností, ale i na manažerské a učitelské povolání. Ve vztazích si rozumějí se všemi ostatními krevními skupinami.

Krevní skupina 0

Jde o nejrozšířenější krevní skupinu. Představuje sílu.

Tito lidé jsou zaměřeni na vytváření přátelství. Oblibují vedoucí pozice.

Nejlepšími povoláními pro ně jsou: účetní, politik a podnikatel.

Rh negativní faktor

V rámci každé krevní skupiny je menší podmnožina lidí s Rh negativním faktorem. Je jich přibližně 15%.

Pokud máte Rh negativní faktor, pak pro vás platí charakteristiky vaší hlavní krevní skupiny a kromě nich ještě pár dalších.

Například, Rh negativní lidé mají vyšší IQ než je průměr a jsou také ve zvýšené míře empatičtí. Mají však i několik nevysvětlitelných fobii.

Dobře si rozumí s ostatními krevními skupinami. Musí si však dávat zvýšený pozor na volbu partnera, se kterým chtějí počít potomstvo, hlavně, pokud ten druhý má Rh pozitivní faktor.

Injekce Rh imunoglobulinu zabrání možným problémům nekompatibility, aby tělo matky nešířily během těhotenství své vlastní dítě.
Přečti si také!