Co by měl vědět každý rodič? Zvedání dítěte za ruce je špatné!
Co je úkolem každého rodiče? Není to jenom snaha o to, aby bylo dítě vychováváno, nebo o to, aby bylo zdravé. Je také nutné myslet na to, aby si dítě užívalo zábavy.

A tak čím více se směje, tím lépe. Jsou ale hry, které pro něho nejsou úplně ideální. A moc rodičů to přitom není. Jedná se hru velmi oblíbenou a populární. Je nazývaná jako kolotoč. A jak vypadá? Dítě zvedne ruce, rodič ho za ně chytí a začne ho roztáčet kolem sebe. Je to zábava jak pro děti, tak i pro dospělé. Tedy do té doby, než rodič zjistí, jak nebezpečná aktivita to je. Máte také obavy? Jsou na místě.

Dětem se může způsobit úraz

I když se to na první pohled nemusí zdát, realita je taková, že právě tato hra může děti nejenom pobavit, ale může jim skutečně způsobit úraz. A ten není nijak malý. Právě naopak. Je třeba brát v potaz, že malé dětské tělo ještě není tak silné, jako je tomu u dospělých. A to jak s ohledem na jeho svaly, tak s ohledem na jeho kosti. Obecně lze říci, že daný kolotoč a všechny podobné hry mohou být rizikem pro všechny děti, které ještě nedosáhly 5 let věku.

Hrozí poranění lokte

Dětská pohybová soustava je stále velmi křehká a tak hrozí mnoho možných poranění. Když se mluví právě o kolotoči, tak je zde nejvíce zatěžovanou částí oblast lokte. Na něm musí být držena polovina váhy dítěte. A druhou polovinu musí držet loket druhý. Pokud jde o možná rizika zranění, objevuje se jako nejčastější problém hlavně to, že děti mohou mít v lokti poškozené vazivo. Objevit se ale mohou i komplikace další. Vše se může léčit nejenom týdny nebo měsíce, ale je třeba myslet i na to, že se problémy mohou přesunout až do dospělosti. To už jsou trvalé následky.

Jak může být loket dítěte poškozen?

Rizik, které se mohou objevit, je více než dost. Pokud jde o ty mírnější, které se mohou vyskytnout hned po aktivitě, tak se jedná hlavně o velkou bolest, stejně jako nelze zapomínat na větší otoky. Obojí se řeší chlazením a možnými léky na bolest. Rizika však mohou být větší. Nelze zapomínat také na poruchy samotného ohýbání, což dítěti brání v tom, aby s loktem plnohodnotně hýbalo, stejně to dítěti brání i v tom, aby mohla být ruka otáčena. Může se také vytratit přirozená síla, která je spojena s využitím lokte. Velkým problémem je potom i to, že se ruka přestane hýbat a že jenom visí podél těla.

Návštěva lékaře je nezbytná

Že je s loktem něco v nepořádku, to se projeví v podstatě okamžitě. A to tak, že si dítě začne ztěžovat na bolest objeví se zarudnutí a často také nemalý otok. Je třeba mít na paměti, že se dítě neustále vyvíjí, a to rychlostí, která odpovídá věcem, co dítě dělá. A k nim rozhodně nepatří neočekávané prudké a trhavé pohyby, ani to, že na svých rukou musí unést celou svou váhu. Kosti, vaziva, klouby a další součástí lokte a celé pohybové soustavy tak mohou být poškozeny a narušeny. Pokud k tomuto stavu dojde, mělo by výt důležité co nejdříve a nejrychleji vyhledat lékaře. Ideální je chirurg nebo ortoped. Tedy specialista na pohybový aparát.

Opatrnost je nutností

Jak se k dítěti chovat? Pohybové aktivity nejsou zakázány – naopak. Měly by však být voleny hlavně s ohledem na věk dítěte. Velké zatěžování a trhavé pohyby jsou pro dítě rozhodně to nejhorší, co může jeho pohybový aparát narušit. Úplně nejhorší je potom zvedání pouze za jednu ruku, která musí držet celou váhu dítěte. zvedat dítě může být bezpečné. Za obě ruce, pomalu lehce nad zem a poté zase pomalu dolů. Krátce, párkrát. Jakmile se dítě začne točit dochází k prudkým trhavým pohybům. Samotné točení je nebezpečné v tom, že se z fyzikálního hlediska zvyšuje váha, kterou musí dítě držet. I to je nebezpečný stav.

Jak na bezpečné zvedání?

Pokud už chcete s dítětem zajímavě blbnout a zvedat ho do výšky, je třeba vybrat si jiné metody. Netahejte ho za ruku ani za ruce, pokud mu ještě nebylo 5 let. Pokud už ho chcete zvedat, zkuste raději podpaždí, nebo oblast horních ramen. Ideální je, když druhá osoba potomka ještě podepře, čímž se sníží váha, kterou musí jeho končetiny udržet. Možných pohybových her, které se budou líbit dítěti a které jsou bezpečné je mnoho. Inspirujte se.
Přečti si také!