Čínský TEST poznání sama sebe: Najděte svou hvězdu podle roku narození a zjistěte více o svém osudu
9 hvězd je pojem, který v Číně znají již celá staletí a označuje starou metodu poznávání osudu. Systém s tajuplným názvem v sobě spojuje numerologii a astrologii a umožňuje poznat a vidět slabé i silné stránky člověka a v současnosti je vyvinut již natolik, že dokáže usměrnit i v oblasti podpory zdraví.

Pinit

Zjistěte, jaké je vaše osobní číslo. To vám ukáže, kterým směrem byste se měli ubírat, jak se prosadit, ale i jako si uvědomit sebe sama a přetavit to dobré nejen do života, ale i do kariéry. Pomocí tabulky si najděte rok vašeho narození a číslo, stojící vedle data, je vaším osobním číslem.

HVĚZDA ČÍSLO 1

Lidé, kteří patří pod hvězdu číslo jedna, se vyznačují komunikativností a emocionalitou. V těžších chvílích života pociťují úzkost a obecně prožívají všechno velmi citově. Jsou milovníci, i melancholici, tragédii i euforici. Ovlivňuje jejich každá drobnost a jen málokdy dokáží uvažovat racionálně. Jejich největším negativem je strach – proto by s ním měli bojovat ve všech životních směrech, kde se vyskytuje. Tito lidé mají také sklon k závislostem, proto by měli být opatrní zejména v tomto ohledu.

HVĚZDA ČÍSLO 2

Lidé, jejichž ovlivňuje hvězda číslo dvě, patří k těm opatrnějším v životě. Mezi nejvýraznější skupinu osobností narozených pod touto hvězdou patří matky, které vynikají nad jinými matkami smyslem pro rodinu, neuvěřitelnou péčí. Obecně jsou však tito lidé praktičtí, velmi trpěliví a obětaví. Jsou náchylní k rychlejšímu tloustnutí, a to zejména tehdy, pokud dělají vše pro jiné a pro sebe nic.

HVĚZDA ČÍSLO 3

Lidé narození pod hvězdou číslo tři jsou mimořádně aktivní a plní očekávání. Jsou to rození dobrodruzi, kteří si jen málokdy nechají ujít šanci. I proto jsou v životě úspěšní a poháněni motivací dosáhnout velké věci. Nikdy nepřemýšlejí, zda dělají věci správně. Jdou i hlavou proti zdi a v konečném důsledku nakonec stejně najdou ten správný směr. Prohry jejich neskolí, ale ještě více nastartují. Pozor by si měli dávat na sebevědomí, které je v určité fázi života může dovést do nepříjemností.

HVĚZDA ČÍSLO 4

Naopak, lidé narození ve znamení hvězdy číslo čtyři jsou velmi intelektuální založení a kromě množství znalostí mají i mnoho tvůrčích schopností, ba i dovedností. Jsou to většinou introverti, kteří rádi pracují sami. Milují cestování a poznávání všeho nepoznaného. Jsou z nich dobří vědci, ale i umělci. Mezi jejich slabiny patří smysl pro zodpovědnost. Ve svém tak trochu zasněném světě se často nechtěně pozapomněl a dostávají se tak do větších, ale i menších problémů.

HVĚZDA ČÍSLO 5

Lidé narození pod hvězdou číslo pět dělají vše promyšleně a takříkajíc záměrně. Jsou to rození organizátoři, šéfové, ředitelé a silné vedoucí osobnosti. Mají obrovskou zodpovědnost a opravdu jen zřídkakdy se stane, že v tomto směru zklamou. Berou si na ramena často hodně a většinou to i unesou. Je však žádoucí, aby se čas od času zastavili, uvolnily a přemýšleli o smyslu jejich života. Lze tak přijdou na to, že jim hodně pěkného uniká mezi prsty a sláva z mládí jim ve stáří radost nepřinese.

HVĚZDA ČÍSLO 6

Lidé, jejichž ochraňuje hvězda číslo 6, jsou většinou hrubozrnnejší, převažuje v nich spíše síla než jemnost a mají sklony k agresivitě. Věci řeší za horka, ale zato i s horkou hlavou. Jsou mimořádně pracovití a zodpovědní, rovněž jsou to vůdčí osobnosti, ale jejich nejslabší stránkou je přehnané sebevědomí. Věci si vynucují a nebojí se použít sílu. Někdy je lepší nejdříve přemýšlet a až potom jednat.

HVĚZDA ČÍSLO 7

Pod hvězdu číslo sedm patří lidé, kteří jsou rodilí romantici, bezstarostní a laskaví. Nedokážou být drsní ani se přizpůsobit špatným podmínkám v životě. Jsou to malí snílci, kteří toho hodně nevydrží v případě, že se dostanou do problémů. V životě, když všechno klape, je však čas strávený s nimi hotovým požehnáním optimismu, radosti a lásky. Mají rádi materiální bohatství, ale nejsou sobečtí. Vědí, že čím více dají, tím více i dostanou. Měly by však naučit čelit i krizím, aniž se vzdali dříve, než se začne bitva.

HVĚZDA ČÍSLO 8

Uzavřené a chladné osobnosti. Takto působí lidé narození pod hvězdou číslo osm. Je to jen zdání, protože ve skutečnosti jde o vnitřně laskavých a přívětivých lidí, kteří mají v životě tu smůlu, že nevědí na okolí působit sympaticky. Prostě nemají dar získat si druhých pro sebe nebo pro své záležitosti. Jsou však velmi dobří, pracovití, rychle zapomínají na křivdy a odpouštějí s láskou. Neměly by však dělat ukvapené závěry a někdy si uvědomit, komu se vyplatí odpustit a vpustit si ho znovu do života a komu ne. Protože někdy si z nich lidé dělají dobří den a vědomě je zneužívají na své cíle.

HVĚZDA ČÍSLO 9

Pod hvězdou číslo devět se rodí hotovi extremisté. Jde o lidi aktivních, vášnivých, dravých a nebojácných. Mají ostrou mysl i srdce, ale často si neuvědomují, jaký může mít jejich jednání dopad na život nebo na životy jejich blízkých. Jejich negativem je, že často mění nálady, dokáže je ovlivnit prakticky cokoliv, dokonce i to, že na chvíli mraky zastíní slunce. Urážejí své blízké, aniž by si to uvědomovali. Zaměřit by se měli především na zdokonalování spolucítění a taktu.
Přečti si také!