Česká pošta zvýší plat zaměstnancům a propustí více než 150 manažerů. ročně ušetří miliony
Česká pošta se v těchto dnech stala jednou z nejméně oblíbených zaměstnavatelů na českém trhu. Mnoho jejích dlouholetých zaměstnanců se rozhodlo opustit svou práci, protože jiné podniky jim nabízejí mnohem lepší podmínky a platové ohodnocení.

Právě tento problém v těchto dnech řeší český Parlement. Je pro něj opravdu důležité navrátit jednomu z největších zaměstnavatelem svou atraktivitu . Česká pošta aktuálně zaměstnává okolo 30 000 lidí.

Problémové oblasti České pošty se alespoň částečně mají vyřešit tím, že zaměstnanci dostanou odměny za odprecované první 3 měsíce aktuálního roku. Poté, od dubna, by mělo být propuštěných 15% pracovníků, přibližně 150 lidí, na manažerských pozicích a právě kvůli tomuto kroku budou moci zvýšit mzdy jiným pracovníkem.

Kvůli propuštění manažerů České poště klesnou mzdové náklady až o 120 milionů korun, což představuje 4,68 milionu eur ročně.

Pinit

Podle dostupných údajů je průměrná mzda v České poště 970 eur , což je méně než celostátní průměr. Česká pošta se těmito restrukturalizačních kroky snaží navrátit své působení na trhu do kladných čísel. Roman Knap , generální ředitel, se o tento hlavní cíl pokusí během nasledujúcicj 3 let.
Přečti si také!