9 znaků špatných lidí: Takto vypadá teorie temných vlastností
Celé roky jsem si v hloubi své duše myslela, že každý je ve své podstatě dobrým člověkem. I když se ke mně někdo zachoval špatně, vždy jsem se to snažila pochopit z jejich úhlu pohledu.

Pinit

Toto jsem si obvykle řekla:

Každý máme jinou výchovu
Máme různé cíle
Oni jen nechápou celou tu situaci

A přesto, bez ohledu na to, jak jsem se snažila vždy najít to dobré v lidech, vždy jsem narazila na někoho, kdo měl ve svém nitru “temné jádro”.

Myslela jsem si, že šlo o neobvyklou anomálii, ale některé nové psychologické výzkumy mě přiměly změnit svůj názor.

Výzkumný tým z Německa a Dánska předložil návrh tzv. “Celkový tmavý faktor osobnosti” (D-faktor), tvrdili, že někteří lidé mají prostě “temné” osobnosti.

Vědcům se ve skutečnosti podařilo určit jakýsi stupeň “zla”.

Pokud chcete zjistit, zda se ve vašem životě nachází “špatný člověk”, podívejte se na těchto 9 příznaků.

Faktor D určuje, do jaké míry se někdo zúčastní pochybném etickém, morálním a sociálním chování.

Ti, kteří mají vysoké známky v D-faktoru, se pokoušejí dosáhnout svých cílů za každou cenu, i v případě, že uškodí jiným. V některých případech existuje 100% pravděpodobnost, že jejich cíle přinesou někomu smůlu.

Výzkumný tým také předpověděl, že tito lidé by pomohly jiným, jen tehdy, pokud by z toho měli prospěch.

Pinit

Vědci z Ulmskej univerzity, Univerzity Koblenz-Landau a Kodaňské univerzity pracovali na této studii.

Navrhli, že zlomyslnost je možné měřit stejným způsobem, jak měřit inteligenci.

Vědci se odvolávají na práci Charlese Spearman o lidské inteligenci, která ukázala, že existuje společný inteligenční faktor (známý jako faktor G).

Faktor G předpokládá, že lidé, kteří získají vysoké známky na jednom typu testu, budou mít i na ostatních typech inteligentních testů vysokou známku.

D-faktor pracuje podobným způsobem.

Vědci určili D-faktor tím, že provedli 9 různých testů ve čtyřech hlavních studiích. Dokázali identifikovat 9 známek lidí s vysokým D-faktorem.

To je 9 vlastností, které se u špatných lidech často vyskytují. Je také zajímavé poznamenat, že vědci předpokládají, že pokud někdo projeví jednu z těchto vlastností, je docela pravděpodobné, že dříve nebo později ukáže i ty další.

Zde jsou:

 1. Egoismus: “nadměrný zájem o vlastní potěšení nebo prospěch na úkor blahobytu komunity.”
 2. Machiavellismus: “manipulovatelnost, nerozvážnost a strategicky obezřetná orientace.”
 3. Morální vymezení: “neetické chování”.
 4. Narcismus: “posílení ega.”
 5. Psychologické právo: “neustálý a všudypřítomný pocit, že sám si zaslouží více a má nárok na více než ostatní.”
 6. Psychopatie: “krutost a impulzivnost”.
 7. Sadismus: “člověk, který ponižuje jiných, projevuje dlouhotrvající vzor krutého či ponižujícího chování vůči druhým nebo úmyslně způsobuje fyzickou, sexuální nebo psychickou bolest nebo obtěžování druhých, aby si mohl prosadit svou moc a nadvládu nebo radost a rozkoš”.
 8. Osobní zájem: “usilovat o úspěchy v sociální významných oblastech včetně bohatství, sociálního postavení, uznání, akademických nebo profesionálních úspěchů a štěstí”.
 9. Vztek: “rozhodnutí a opatření, která mohou jiným poškodit a způsobit újmu. Tyto škody mohou být sociální, finanční, fyzické či přinejmenším způsobit nepříjemné problémy. “

Pinit

Jak vysoký je váš D-faktor? Odpověď vás možná překvapí …

Existuje způsob, jak to okamžitě prověřit. Vědci vyvinuli následující test 9 bodů.

Přečtěte si níže uvedené tvrzení a uvidíte, zda s nimi naplno souhlasíte nebo ne. V případě, že souhlasíte jen s jedním z argumentů, je nepravděpodobné, že budete mít vysoký hodnocení D-faktoru. A naopak.

Pinit

Zde je 9 tvrzení:

 1. Je pro mě těžké posunout se vpřed, aniž jsem někomu na této cestě ublížil.
 2. Rád používám inteligentní manipulaci, abych se dosáhl své.
 3. Lidé, se kterými zacházejí špatně, obvykle dělají něco, čím si to na sebe přivolají.
 4. Vím, že jsem zvláštní, protože mi o tom všichni neustále mluví.
 5. Upřímně, cítím, že si zasloužím víc než ostatní.
 6. Řeknu cokoli, jen abych získal to, co chci.
 7. Je pro mě (příjemně) zajímavé pozorovat, jak lidé trpí (pociťují nepříjemné pocity).
 8. Snažím se, aby ostatní si byli vědomi mého pokroku.
 9. Někdy jsem rád, že se mohu zúčastnit a sledovat, jak jsou jiní trestáni za něco, co si zaslouží.
 10. Znáte takové lidi? Možná i vy patříte k takovým lidem?
Přečti si také!