6 věcí, před kterými vás nedokáže ochránit ani váš anděl strážný. Dávejte si velký pozor, co si přejete …
Andělé jsou bytosti velké moci, které existují ve všech náboženských učeních a v různých formách. Existují v jiné dimenzi, mimo fyzického stavu, ve kterém existují lidé. Andělé jsou jakýmsi nástrojem Stvořitele a mohou působit jako vyslanci mezi lidmi a Bohem.

Přesný počet andělů je však podle teologů neznámý, jsou jejich “stovky milionů”. Tyto názory jsou založeny na vizi apoštola Jana, která je popsána ve Zjevení 5:11.

Andělé mají jména, ačkoli je neznáme. Mohou komunikovat mezi sebou i s lidmi různými způsoby. Mohou samostatně myslet a mít svobodu volby mezi dobrem a zlem. Existuje několik kategorií andělů s různou mocí a autoritou – archandělé, serafíni, cherubíni a další.


Andělé nás obklopují po celý náš život a jsou připraveni pomoci, když je o to požádáme. Někdy se může zdát, že jejich žádáme, ale oni nám nepomáhají. Pravda je taková, že andělé nás vždy slyší, ale mohou nám pomoci až tehdy, když jim na to dáme povolení.

Zasahují pouze v případě přímé fyzické újmy nebo extrémní nutnosti, ve všech ostatních případech – pouze pokud je o to požádáme. Z tohoto důvodu je třeba nejen říct andělům o našich problémech, nadějích a touhách, ale také být přesvědčen o tom, že se obracíme konkrétně na jejich pomoc, či pokyny.


Pinit

I andělé mají své limity. Pokud se vám zdá, že andělé neposlouchají vaše modlitby, lze je žádáte o něco, co s nimi vůbec nesouvisí. Toto je 6 věcí, které andělé nemohou udělat.

Andělé nemohou měnit univerzální zákony

Například andělé nemohou změnit zákon karmy. V některých tradicích se tento zákon nazývá zákonem příčiny a následku, zda zákonem kladů a záporů. Jde o jakousi rovnováhu duše. Pokud člověk nemá oprávnění k získání uzdravení nebo daru, protože má “karmický dluh”, resp. nedostatek pozitivní karmy, andělé nemohou odmítnout zákon karmy a dát mu požadované uzdravení.


Osoba musí mít karmické právo na léčení. To, co andělé mohou udělat, aby člověku pomohli, je posílat formy milosrdenství a soucitu nejen jemu, ale i těm, kteří s ním přicházejí do kontaktu. Tím pomohou člověku s menším odporem rychleji “splatit” jeho karmický dluh.

Andělé mohou také poskytnout člověku příležitosti, které mu umožní provádět věci na to, aby si vytvářel pozitivní karmu, ta se následně uloží do tzv. “Karmické banky”. I když nám andělé nemohou pomoci změnit univerzální zákony, mohou nám pomoci zvládnout tyto situace způsobem, který je pro nás a naši situaci nejvhodnější.

Pinit

Andělé nedokáží měnit Boží plán

Bůh má pro každého z nás plán a všechny tyto plány jsou tkané do božského plánu určeného pro celý vesmír. S našimi omezenými lidskými schopnostmi nejsme schopni pochopit všem detailům Božího plánu. A přestože andělé si jsou vědomi jeho záměru a dokáží ho pochopit, nemohou jej změnit.

Pokud budeme žádat něco konkrétního, co by vyžadovalo změnu tohoto plánu, andělé nebudou schopni tento požadavek splnit.

Například, pokud prosba sestávala z toho, aby se člověk přestěhovat do Indie, ale Boží plán je, aby svůj život prožil ve Spojených státech, andělé to nemohou změnit. To, co mohou udělat, je pomoci mu realizovat svůj životní cíl a pochopit důležitost této úlohy v Božím plánu.


Existují i ​​jiné způsoby, kterými mohou andělé pomoci při plnění přání. Vždy to však budou dělat tak, aby se tím daný plán nezměnil. Možná dostaneme odpověď na modlitbu, ale ne tak, jak jsme očekávali, proto se může stát, že to nebudeme vědět rozpoznat.

Andělé nemohou změnit Boží čas

Někdy je odpovědí na prosbu o pomoc: “Ano, ale teď ne.” S Božím plánem prostě musí vše fungovat podle Božího času. Události, které se musí stát, aby se vše správně uspořádalo na splnění dané prosby, někdy trvají o něco déle, protože jsme všichni propojeni.


Je to stejné jako domeček z karet – pokud jednu kartu posuneme v nesprávném čase, celý domek se zhroutí.

Andělé analyzují žádost a naplní ji, jakmile to čas dovolí. Mezitím nám pomáhají tím, že vydávají impulzy, informace a příležitosti, které nám pomohou připravit se na to, když nastane ten správný čas. Někdy musíme být trpěliví a věřit, že andělé vědí, co dělají.


Pinit

Andělé vás nepotrestají

Trest – lidský výtvor. Andělé nás nebudou soudit za nic, co jsme kdysi řekli, cítili, mysleli nebo dělali. Andělé nás bezpodmínečně milují a podporují. Neodsuzují a tím pádem ani netrestají. Andělé nás mohou usměrňovat v naší svobodné vůli, abychom si vybrali větší dobro. Pokud se však rozhodneme, že je nechceme následovat, nebudou nás za to odsuzovat.


Andělé se nám snaží ukázat nejkratší cestu při dosahování našich proseb, ale v případě, že se rozhodneme jít jinou cestou, nic se neděje. Všechny cesty nás nakonec přivedou k bodu, kdy budeme plnit Boží plán.

Pokud žádáme anděly, aby nám pomohli pomstít se nebo potrestat jiného člověka, určitě to neudělají. Tím, že nesoudí nás, nebudou odsuzovat ani našich protivníků.

Andělé nám nepomáhají vyhnout se bolestivým životním lekcím

Andělé nás nedokážou protlačit životem tak, abychom se vyhnuli bolestným životním situacím. Některé lekce jsou jednoduše součástí plánu a nedá se jim vyhnout, ať bychom se jakkoli snažili. Andělé nám pomáhají nabýt ponaučení, díky kterému se umíme v životě pohnout dál.


Pomáhají nám vidět situaci z jiného úhlu pohledu; uvědomíme si, že se z toho mame poučit a dokážeme přijmout i ty nejhorší možné scénáře, které se v našem životě vyskytnou.

Andělé nám mohou pomoci v řízení našich emocí. Nechtějí, aby nám někdo nebo něco způsobovalo bolest, mnozí se však shodneme na tom, že je to nutné, protože bez bouřky bychom si nikdy nevěděli vážit slunce.

Pinit

Andělé nemohou vstupovat do konfliktu bez povolení

Andělé nemohou zasahovat do vaší svobodné vůle nebo vůle jiných lidí. A my nemůžeme žádat anděly, aby zasahovaly do života někoho jiného. Mohou to dělat bez povolení konkrétní osoby. Pokud například žádáme o pomoc při uzdravování vztahu, andělé nám sice mohou pomoci, ale druhá osoba ve vztahu, by měla na jisté úrovni také umožnit andělem zasahovat do jejich duševního plánu. Andělé v takovém případě mohou vyslat signál druhé osobě, která jim následně dá povolení na pomoc. Andělé nám také mohou pomoci růst a měnit se tak, abychom měli pozitivní vliv nejen na náš vztah, ale i na našeho partnera.

Tento vliv tak může pomoci změnit způsob, jakým andělé reagují na splnění naší žádosti týkající se vyléčení vztahů.

Nezapomeňte článek sdílet i s vašimi přáteli na facebooku! A podělte se s vašemi zkušenostmi do komentářů.
Přečti si také!