27 pravd, které si jen málo lidí dokáže přiznat
 1. Život je nepředvídatelný řetězec epizod a momentů, které se už nikdy nebudou opakovat. Někteří raději neriskují, jiní si naopak vychutnávají jízdu na této horské dráze.
 2. Nezáleží na tom, jak moc se pokusíte mít život pod kontrolu, dříve či později vás i tak překvapí. V takových chvílích vám zbývá jen to, abyste si uvědomili a přijali některé důležité, ale kruté pravdy o životě.
 3. Začínáme umírat v den, kdy se narodíme. Čas, který nám byl vyhrazen na této Zemi, bychom měli využít na maximum.

  Život není spravedlivý.

 4. Zlí lidé ne vždy dostanou to, co si zaslouží, a okolnosti, ve kterých se ocitnete, nebudou mít vždy podobu, jakou chcete.
 5. Každý, koho znáte, zemře. Není ve vaší moci změnit to. Přestaňte se ke svým blízkým chovat tak, jako by vám něco dlužili. Postarejte se o ně, dokud jsou tady, protože zítra to už tak nemusí být.

  Pinit

 6. Přátelští lidé nebudou vždy součástí vaší cesty.
 7. Špatně věci se stávají i dobrým lidem.
 8. Někdy ti nejlepší, nejodvážnější či nejčestnější umírají mezi prvními.
 9. Štěstí si za peníze nekoupíte. Pokud nejste spokojeni, nic to nezmění.
 10. Skutečný zdroj radosti pramení ve vás.
 11. Nikdo není dokonalý

  Pinit
 12. Život je proměnlivý. Když to nejméně očekáváte, vše se otočí vzhůru nohama.
 13. Nikdy nevyhovíte každému. Zastavte se a popřemýšlejte nad sebou, nad svými vlastními potřebami a touhami.
 14. Vaše slova nic neznamenají. Záleží jen na vašich činech.
 15. Pokud zoufale hledáte své štěstí, bude vás obcházet.
 16. Neztrácejte všechen svůj čas hledáním něčeho, co vám neustále proklouzne.
 17. V opačném případě zmeškáte krásu přítomného okamžiku.
 18. Čas je nejdražší komodita na tomto světě.
 19. Naučte se žít v současnosti. Pokud nejste spokojeni, žádná částka to nezmění. Skutečný zdroj radosti je ve vás.
 20. Život je plný ošklivých a nepříjemných věcí. Jednoduše je přijměte.
 21. Držte hlavu nahoru a snažte se soustředit na pozitivní stránky vašeho života.
 22. Ve vašem životě se stane spoustu strašných věcí.
 23. Pamatujte si jedno: toto není konec světa.
 24. Za úspěch musíte zaplatit vysokou cenu.
 25. K dosažení něčeho potřebujete hodně tvrdé práce.
 26. Nikdo se nedostal na vrchol hned při prvním pokusu.

  Pinit
 27. Nikdo se nestará o to, jak vám je těžko. Každý z nás tráví svůj život v boji. Každý musí projít mnoha obtížemi.
 28. Každý v tomto životě vede svou vlastní válku Zradí vás. A ne jednou.
 29. Když budete nejméně čekat. Zrádcem může být váš obchodní partner, ale i nejlepší přítel.
 30. Časy se mění. Nic nezůstane stejné.
 31. Na to, abyste svůj čas strávili smysluplně, není potřeba mít hodně peněz.
 32. Nikdy nevrátíte čas, který jste strávili nad nesmysly.
 33. Chcete pohodlný život? Abyste toho dosáhli, musíte tvrdě pracovat. Abyste něco dosáhli, musíte mít cíl a usilovat o něj, neustále následovat svůj směr.

Souhlasíte s pravdami uvedenými v článku? Co jiného byste ještě přidali do tohoto seznamu?
Přečti si také!